Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

20/08 – Thứ hai. Thánh Bênađô, Viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh.

Thánh Bênađô không những chỉ chú tâm vào việc tăng trưởng Dòng tu của Ngài, nhưng Ngài còn chú trọng thật nhiều đến công việc của Hội Thánh. Ngài đã giúp ích nhiều cho Giáo Hội bằng cách làm tư vấn cho nhiều vị Giáo Hoàng, quận công và sứ thần tòa thánh. Ngài đã thu phục nước Pháp, Anh, Ðức, Ý về cho Giáo Hội trong thời kỳ có cuộc đại ly giáo ở Âu Châu...Thánh Bênađô là một nhà giảng thuyết danh tiếng. Ngài đã để lại những tư tưởng đạo đức thâm sâu và một đời sống đầy vâng phục, thánh thiện. Ngài được coi như vị tổ phụ thứ hai của Dòng Xitô vì cho tới lúc Ngài qua đời Dòng của Ngài đã có 68 chi nhánh.

Ngày 20/08: THÁNH BÊ-NA-ÐÔ, (St. Bernard) Viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. 

Mt 19,23-30

Thánh Bê-na-đô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh nổi danh về cuộc đời tận tụy của Ngài cho các linh hồn. Ngài sinh ra tại Fontaine-lez-Dijon năm 1090 thuộc tỉnh Bourgogne nước Pháp trong một dòng tộc quí tộc. Với thế giá của gia đình, với danh tiếng của dòng họ quí tộc, thánh Bênađô chắc chắn sẽ có một địa vị tốt đẹp và chỗ đứng xứng đáng trong xã hội. Tuy nhiên, ý Chúa thực nhiệm mầu, đường của Chúa muôn nẻo, Chúa hướng dẫn con người tùy ý của Chúa. Chúa muốn sao do Chúa định liệu. Vì thế, sau khi mẹ của Ngài qua đời được 4 năm, Ngài và 5 anh em và 25 người bạn đồng chí hướng, xin gia nhập đan viện Xitô năm 1112 ở côte dOr. Cuộc đời của Ngài bắt đầu từ đó. Ngài miệt mài với việc tu trì và quyết tâm tận hiến đời mình cho Thiên Chúa . Có thể nói, đời tận hiến của Ngài bắt đầu từ lúc Ngài đặt chân vào tu viện Xitô. Ngài đã biến chính phút giây ấy làm hạnh phúc cho cuộc đời Ngài. Ơn cứu độ của Chúa phủ lấp chứa chan nơi Ngài và nơi các bạn của Ngài, đến nỗi vào năm 1115, tức là sau ba năm Ngài vào tu viện Xitô, Ngài đã đứng đầu một nhóm 12 người được sai đi thành lập tu viện Clairvaux.Ý Chúa cao sâu,lòng Chúa vô biên, đường đi của Chúa không sao hiểu thấu. Thánh Bênađô đã phấn đấu hết sức để phục vụ nước trời và góp tay vào công trình cứu độ của Thiên Chúa để cứu rỗi nhân loại.Công việc phát triển Dòng ban đầu gặp trăm ngàn thử thách, gặp muôn vàn khó khăn, nhưng với ơn Chúa ban, Dòng phát triển hết sức mau lẹ.

Thánh Bênađô không những chỉ chú tâm vào việc tăng trưởng Dòng tu của Ngài, nhưng Ngài còn chú trọng thật nhiều đến công việc của Hội Thánh. Ngài đã giúp ích nhiều cho Giáo Hội bằng cách làm tư vấn cho nhiều vị Giáo Hoàng, quận công và sứ thần tòa thánh. Ngài đã thu phục nước Pháp, Anh, Ðức, Ý về cho Giáo Hội trong thời kỳ có cuộc đại ly giáo ở Âu Châu. Thiên Chúa luôn có đường lối của Ngài. Thiên Chúa luôn có hướng của Ngài. Ý của Chúa không thể nào dò thấu và tình yêu của Ngài lan tỏa khắp nơi nơi. Chúa muốn sao Ngài thực hiện như ý của Ngài.Ðức thánh Cha Eugen III, xuất thân từ tu viện Clairvaux vì hiểu rõ Ngài, khâm phục tài đức của Ngài, đã ra lệnh cho Ngài đi vận động cho cuộc thánh chiến thập tự chinh thứ hai. Cuộc thánh chiến thất bại vì tất cả các vua chúa, tướng lãnh tranh chấp quyền lợi, đặt danh vọng lên trên lợi ích và nhất là sống ích kỷ,kiêu căng không theo đường lối Chúa.Cuộc thập tự chinh thứ hai thất bại.Tất cả mọi người quay lại trách cứ Ngài. Ngài đau khổ thân xác, nhưng kinh qua đau khổ, Tinh thần, nội tâm Ngài được củng cố vững mạnh.

Ngày 20/8/1153, thánh nhân qua đời tại tu viện Clairvaux. Năm 1174, Ngài được nâng lên hàng hiển thánh và Ðức Giáo Hoàng Piô VIII tôn phong Ngài lên hàng tiến sĩ Hội Thánh.

Một cuộc đời. Một con người. Thánh Bênađô là một nhà giảng thuyết danh tiếng. Ngài đã để lại những tư tưởng đạo đức thâm sâu và một đời sống đầy vâng phục, thánh thiện. Ngài được coi như vị tổ phụ thứ hai của Dòng Xitô vì cho tới lúc Ngài qua đời Dòng của Ngài đã có 68 chi nhánh.

Xin thánh Bênađô cầu thay nguyện giúp cho chúng con để chúng con luôn thắp sáng đức tin như Ngài.

Xin cho chúng con lòng nhiệt thành để chúng con àm chứng cho Chúa như thánh nhân đã sống và đã minh chứng .

Linh mục Giuse Nguyễn Hưng Lợi DCCT

Nguồn: simonhoadalat.com

20/08 – Thứ hai. Thánh Bênađô.

BÀI ĐỌC I: Ed 24, 15-24

"Êdêkiel sẽ là điềm báo trước cho các ngươi, các ngươi cũng sẽ làm đúng như người đã làm".

Bài trích sách Tiên tri Êdêkiel.

Có lời Chúa phán cùng tôi rằng: "Hỡi con người, này bằng cái chết bất ngờ, Ta cất khỏi ngươi điều mắt ngươi ưa thích: ngươi chớ than vãn, kêu khóc và rơi lệ. Ngươi hãy âm thầm than van, đừng để tang người chết: hãy vấn khăn trên đầu, xỏ giày vào chân, chớ lấy áo che miệng, chớ dùng bữa nơi nhà hiếu". Vậy ban sáng tôi đã nói cùng dân chúng, và chiều thì vợ tôi chết. Sáng hôm sau, tôi thi hành đúng như Chúa đã truyền dạy tôi. Và dân chúng hỏi tôi rằng: "Tại sao ông không giải thích cho chúng tôi biết ý nghĩa việc ông làm?" Tôi bảo họ: "Lời Chúa phán cùng tôi rằng: Hãy nói với nhà Israel: Chúa là Thiên Chúa phán như thế này: Đây Ta sẽ để đền thờ Ta ra ô uế, đền thờ đó là sự hãnh diện của vương quốc các ngươi, sự mắt các ngươi ưa thích, nơi lòng các ngươi kính sợ. Con trai con gái các ngươi để lại, sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm. Bấy giờ các ngươi sẽ hành động như tôi đã hành động: Các ngươi không lấy áo che miệng, không dùng bữa nơi nhà hiếu, cứ đội khăn trên đầu và mang giày dưới chân, sẽ không than vãn, không kêu khóc, nhưng sẽ hao mòn trong sự gian ác các ngươi, và ai nấy sẽ than thở với anh em mình. Êdêkiel sẽ nên điềm báo trước cho các ngươi: các ngươi cũng sẽ làm đúng như Êdêkiel đã làm, và khi mà sự việc xảy ra, các ngươi sẽ biết Ta là Thiên Chúa".

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Đnl 32, 18-19. 20. 21

Đáp: Ngươi đã bỏ Chúa, Đấng đã sinh ra ngươi (c. 8a).

1) Ngươi đã bỏ Chúa, Đấng đã sinh ra ngươi; đã quên Chúa, Đấng tạo thành ngươi. Chúa đã thấy, và Người đã nổi cơn thịnh nộ: vì con trai, con gái Người đã trêu chọc Người.

2) Chúa phán: "Ta sẽ che giấu mặt Ta khỏi chúng, và nhìn xem tương lai chúng sẽ ra sao: vì là dòng giống ngỗ nghịch và là con bất hiếu.

3) "Chúng đã trêu chọc Ta bằng thứ chẳng phải là Chúa, đã lấy sự dối trá mà chọc giận Ta; Ta sẽ trêu chúng bằng thứ không phải là dân tộc, và sẽ dùng dân tộc dại dột làm cho chúng tức giận".

ALLELUIA: Tv 118, 34

All. All. - Lạy Chúa, xin giáo huấn con, để con tuân cứ luật pháp của Chúa và để con hết lòng vâng theo luật đó. - All.

PHÚC ÂM: Mt 19, 16-22

"Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời".

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, có một người đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy nhân lành, tôi phải làm việc lành gì để được sống đời đời?" Người bảo kẻ ấy rằng: "Sao ngươi hỏi Ta về việc lành? Chỉ có một Đấng nhân lành là Thiên Chúa. Nếu ngươi muốn vào nơi hằng sống, ngươi hãy tuân giữ các giới răn". Người ấy hỏi rằng: "Những giới răn nào?" Chúa Giêsu đáp: "Ngươi chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối. Hãy thảo kính cha mẹ, và yêu thương kẻ khác như chính mình". Người thanh niên thưa lại rằng: "Tất cả những điều đó tôi đã giữ từ khi còn niên thiếu, vậy tôi còn thiếu sót gì nữa chăng? Chúa Giêsu bảo anh: "Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy về bán hết của cải ngươi có và bố thí cho người nghèo khó, thì ngươi sẽ được kho tàng trên trời, rồi đến mà theo Ta". Khi người thanh niên nghe lời đó thì buồn rầu bỏ đi, vì anh có nhiều sản nghiệp.

Đó là lời Chúa.


Từ khóa:

ngài đã