Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh Thánh Lễ Thêm sức và Rước Lễ lần đầu tại giáo xứ Thủy Lợi lúc 15g00 ngày 29/06/2017
XEM THÊM HÌNH
 
BTTGP
Từ khóa:

n/a