Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh Đức Giám Mục Giáo phận thêm sức tại Giáo xứ Thủy Lợi lúc 17g ngày 28.6.2015

Hình ảnh Đức Giám Mục Giáo phận thêm sức tại Giáo xứ Thủy Lợi lúc 17g ngày 28.6.2015

Tác giả bài viết: BTT Giáo Phận
Từ khóa:

n/a