Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh thánh lễ tạ ơn và khánh thành nhà thờ Ninh Căn

Hình ảnh thánh lễ tạ ơn và khánh thành nhà thờ Ninh Căn

Vào lúc 9g00 ngày 3/6/2015, Đức Cha Giuse Giám mục Giáo phận Nha Trang đã đến chủ sự thánh lễ tạ ơn và khánh thành nhà thờ Ninh Căn thuộc Giáo hạt Ninh Hải

Thánh lễ Đặt Viên Đá xây dựng Nhà Thờ Ninh Căn - Hạt Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận

Thánh lễ Đặt Viên Đá xây dựng Nhà Thờ Ninh Căn - Hạt Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận

Thánh lễ Đặt Viên Đá xây dựng Nhà Thờ Ninh Căn - Hạt Ninh Hải - Tỉnh Ninh Thuận

Giáo xứ Thái Hòa khởi công xây dựng nhà thờ Ninh Căn

Giáo xứ Thái Hòa khởi công xây dựng nhà thờ Ninh Căn

Hôm nay, ngày 02.02.2014, nhằm ngày mồng 3 Tết Giáp Ngọ, cũng là ngày kỷ niệm 12 năm Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa, nguyên Giám mục giáo phận Nha Trang đã thiết lập giáo xứ Thái Hòa và đặt cha GB. Nguyễn Kim Đệ làm quản xứ tiên khởi; giáo xứ Thái Hòa khởi công xây dựng nhà thờ Ninh Căn