Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo Xứ Thạch Định Hân Hoan Đón Mừng Cha Quản Xứ Tiên Khởi Philiphê Nguyễn Văn Tin

Giáo Xứ Thạch Định Hân Hoan Đón Mừng Cha Quản Xứ Tiên Khởi Philiphê Nguyễn Văn Tin

Sáng hôm nay, Chúa Nhật I Mùa Vọng, nhằm ngày 02.12.2012, Đức Giám Mục Giáo phận Nha Trang Giuse Võ Đức Minh đã về Giáo xứ Thạch Định để viếng thăm mục vụ và chủ tế Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Linh Mục Quản Xứ Tiên Khởi Philiphê Nguyễn Văn Tin. Sau đây là một số thông tin và hình ảnh ghi nhận được: