Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Khai mạc Năm Đức Tin tại Giáo Xứ Phước Thiện

Sáng Chúa Nhật 21 tháng 10 năm 2012, trước Thánh Lễ thứ nhì và thứ ba, trong tình hiệp thông với Giáo Hội toàn cầu, giáo xứ Phước Thiện khai mạc Năm Đức Tin.
KHAI MẠC NĂM ĐỨC TIN TẠI GIÁO XỨ PHƯỚC THIỆN
 
Sáng Chúa Nhật 21 tháng 10 năm 2012, trước Thánh Lễ thứ nhì và thứ ba, trong tình hiệp thông với Giáo Hội toàn cầu, giáo xứ Phước Thiện khai mạc Năm Đức Tin.
Năm Đức Tin là cơ hội thuận lợi cho mọi thành phần Dân Chúa củng cố đức tin, hoán cải và đổi mới đời sống, trở về với Chúa là Đấng Cứu độ duy nhất của thế giới.
 
1. Để đạt được mục tiêu trên, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI nhấn mạnh đến tầm quan trọng của Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo. Thật vậy, để sống đức tin cách trưởng thành, mỗi tín hữu cần phải hiểu rõ những điều mình phải tin và những điều nầy đã được trình bày cách hệ thống  trong cuốn giáo lý công giáo đã được phát hành cách đây đúng 20 năm.
 
2. Cùng với Sách Giáo Lý, Giáo Hội kêu gọi các tín hữu quan tâm học hỏi những văn kiện của Công đồng Vaticanô II. Các văn kiện này là ánh sáng chỉ đường cho việc canh tân Giáo Hội trong thế giới ngày nay.
 
3. Thánh Giê-rô-ni-mô dạy rằng: “Ai không biết Kinh Thánh là không biết Chúa Ki-tô”
Vì thế, “Giáo Hội luôn tôn kính Thánh Kinh như chính Thân Thể Chúa, nhất là trong phụng vụ thánh, Giáo Hội không ngừng lấy Bánh ban sự sống từ Bàn Tiệc Lời Chúa cũng như Bàn Tiệc Mình Chúa Ki-tô để ban phát cho các tín hữu (Hiến Chế Mặc Khải số 21)
 
Cộng đoàn giáo dân Phước Thiện kính cẩn cung nghinh Sách Giáo Lý, Sách Công Đồng Vatican II và Thánh Kinh từ tiền đình nhà thờ lên cung thánh, với ước mong Sách Giáo Lý, những văn kiện Công đồngKinh Thánh sẽ được tiếp nhận cách thấu đáo hơn nơi mọi thành phần Dân Chúa tại Việt Nam. (Theo Thư Mục Vụ Năm Đức Tin của HĐGMVN)

Tác giả bài viết: Phước Thiện
Từ khóa:

n/a