Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh Đức Giám Mục Giáo phận thăm viếng và ban bí tích thêm sức tại giáo xứ Phước Thiện vào lúc 15g00 ngày 2/8/2018

Hình ảnh Đức Giám Mục Giáo phận thăm viếng và ban bí tích thêm sức tại giáo xứ Phước Thiện
vào lúc 15g00 ngày 2/8/2018


Xem hình ảnh
Tác giả bài viết: BTT GP
Từ khóa:

n/a