Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hành hương bế mạc Năm Đức Tin tại Giáo Hạt Ninh Phước

Các Giáo Xứ thuộc Giáo Hạt Ninh Phước tham dự ngày Hành Hương bế mạc Năm Đức Tin tại nhà thờ Phước Thiện vào ngày Chúa Nhật 17 thang11 năm 2013.
Hành hương bế mạc Năm Đức Tin tại Giáo Hạt Ninh Phước, Giáo Phận Nha Trang, ngày 17/11/2013.
Để tạ ơn Thiên Chúa về những hồng ân mà Ngài đã rộng ban cho các tín hữu trong Năm Đức Tin;
Để cầu xin ơn Chúa tiếp tục nâng đỡ Giáo Hạt trong hành trình sống đạo và loan Tin Mừng trong những năm tiếp nối;
Để thắt chặt thêm tình nghĩa giữa những người con cái Chúa trong toàn Giáo Hạt Ninh Phước thân yêu;
Trên 2.400 tín hữu thuộc 9 Giáo Xứ trong Giáo Hạt Ninh Phước đã tập trung về nhà thờ Phước Thiện là nơi được Đức Giám Mục Giáo Phận Nha Trang chọn làm điểm hành hương cho các tín hữu thuộc Giáo Hạt Ninh Phước trong Năm Đức Tin.
Chương trình hành hương bế mạc Năm Đức Tin bắt đầu bằng giờ sám hối trước Mình Thánh Chúa vào lúc 15g10.
Tiếp theo là phần rước kiệu hài cốt thánh tử đạo An-rê Kim Thông từ lòng nhà thờ Phước Thiện tiến ra lễ đài với sự tham dự của các Hội Đoàn của các Giáo Xứ thuộc Giáo Hạt Ninh Phước (mỗi Hội Đoàn cử ra 10 người tham gia đoàn rước), cùng quý nữ tu phục vụ trong Giáo Hạt và các Cha đồng tế.
Cuối cùng là thánh lễ đồng tế kính trọng thể các Thánh Tử Đạo Việt Nam được diễn ra long trọng và sốt sắng trong khuôn sân rộng bên cạnh nhà thờ giữa khung trời thanh quang mát mẻ.
Khởi đầu thánh lễ, linh mục Quản Hạt kêu gọi cộng đoàn hướng tâm hồn về với các Thánh tử đạo Việt Nam với ước nguyện:
“Xưa kia, các ngài luôn vững tin vào Thiên Chúa cũng như chan hoà tình yêu mến với mọi người, kể cả với những tên đao phủ giết hại các ngài, thì nay xin các ngài tiếp tục cầu bầu cho chúng ta trước toà Thiên Chúa, để niềm tin của chúng ta luôn vững mạnh và lòng mến của chúng ta luôn bừng cháy như các ngài.
Nhờ đó, chúng ta tiếp nối sự nghiệp của các ngài để làm chứng cho Thiên Chúa trên quê hương thân yêu của chúng ta."
Dù các nghi thức và Thánh Lễ được tổ chức ngoài trời, nhưng cộng đoàn phụng vụ đã ý thức tham dự trong trật tự và sốt sắng.

 

Tác giả bài viết: Truyền thông Giáo Hạt Ninh Phước
Từ khóa:

n/a