Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hành hương Năm Đức Tin tại Giáo Hạt Ninh Phước

Vào ngày Chúa Nhật Chúa Giê-su chịu phép rửa, 13 tháng 1 năm 2013, quý Cha trong Giáo Hạt Ninh Phước và hơn 2.000 giáo dân thuộc chín Giáo Xứ thuộc Giáo Hạt Ninh Phước, gồm Bảo Vinh, Liên Sơn, Phước An, Phước Thiện, Đá Hàn, Đá Trắng, Phú Quý, Bình Quý và Nhị Hà-Quán Thẻ đã hội tụ về nhà thờ Phước Thiện là nơi Đức Giám Mục chỉ định là điểm hành hương của Giáo Hạt Ninh Phước trong Năm Đức Tin.
Chủ đề của ngày hành hương vào dịp lễ Chúa chịu phép rửa là “Cùng chết với Chúa Giê-su qua Bí Tích Thánh Tẩy để được sống lại với Người trong đời sống mới”.
Chương trình bắt đầu lúc 15g15 với nghi thức thống hối trước Mình Thánh Chúa. Cộng đoàn cùng nhau thành tâm sám hối những lầm lỗi đã qua, đặc biệt là đã chưa trở nên muối cho con cái trong gia đình cũng như chưa làm men cho xã hội như Thiên Chúa và Hội Thánh mời gọi.
Tiếp theo, Thánh Lễ đồng tế bắt đầu vào lúc 16g00 với nghi thức rảy nước thánh để nhắc lại Bí Tích Thánh Tẩy đã lãnh nhận với tâm tình dìm chết con người cũ đầy tội lỗi trong nước thanh tẩy để sống lại với Chúa Giê-su trong đời sống mới.
Dù phải cử hành Thánh Lễ ngoài trời vì đông người tham dự, nhưng tất cả được diễn ra trong trật tự và sốt sắng.
Ngoài việc cử hành sám hối để xin Thiên Chúa biến đổi tâm  hồn và lãnh nhận ơn toàn xá Năm Đức Tin, thì đây cũng là cơ hội đầu tiên để các tín hữu trong Giáo Hạt Ninh Phước có dịp hội tụ về bên Chúa như máu chảy về tim, để được gắn bó với Chúa và với nhau trong tình hiệp nhất, để được Chúa sai đi làm nhân chứng cho Người như máu được truyền đi nuôi khắp châu thân.
 
Phước Thiện
Từ khóa:

giáo hạt, ninh phước