Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Thánh Lễ tiếp nhận và bàn giao Giáo Xứ tại Nhị Hà

Thánh Lễ tiếp nhận và bàn giao tại Giáo Xứ Nhị Hà, Giáo Hạt Ninh Phước, Giáo Phận Nha Trang.
Thánh Lễ tiếp nhận và bàn giao nhiệm sở tại Giáo Xứ Nhị Hà, Giáo Hạt Ninh Phước.

Vào lúc 9g00 ngày 30 tháng 7 năm 2014, Đức Cha Giuse Võ Đức Minh, Giám mục Giáo Phận Nha Trang, chủ sự Thánh Lễ tiếp nhận và bàn giao nhiệm sở tại Giáo Xứ Nhị Hà. Cùng đồng tế với Đức Cha Giuse, có Cha Đại Diện Miền Ninh Thuận, quý Cha Quản Hạt của các Giáo Hạt Ninh Hải, Ninh Sơn, Ninh Phước, Phan Rang và các linh mục trong Miền Ninh Thuận, để cùng hiệp thông cầu nguyện cho quý Cha trong nhiệm vụ mới.
Đức Cha Giuse Võ Đức Minh bổ nhiệm Cha Anrê Lê Văn Hải, nguyên Quản Xứ Sông Pha, vào chức vụ Quản Xứ Giáo Xứ Nhị Hà và đặc trách Giáo Họ Quán Thẻ, đồng thời bổ nhiệm Cha Batolomeo Nguyễn Hoàng Nam, nguyên Phó Xứ Tấn Tài, vào chức vụ Phó Xứ Nhị Hà.
Cha Phaolô Nguyễn Văn Dàng, đã phục vụ Giáo Xứ Nhị Hà trong gần ba năm qua, nay là Linh Mục Phụ Tá Giáo Xứ Tấn Tài.
Nguyện xin Thiên Chúa Ba Ngôi ban nhiều hồng ân cho quý Cha trong sứ mạng mới.
 
 

 

 
 
 
 
 
 


Xem thêm hình ảnh

 
Tác giả bài viết: Truyền thông Ninh Phước
Từ khóa:

n/a