Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh Đức Giám Mục Giáo phận thăm viếng và ban phép thêm sức tại Giáo xứ Nhị Hà - Giáo hạt Ninh Phước

Hình ảnh Đức Giám Mục Giáo phận thăm viếng và ban phép thêm sức tại Giáo xứ Nhị Hà
vào lúc 14g30 ngày 23/7/2016Xem thêm hình ảnh


 
Từ khóa:

n/a