Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh Đức Giám Mục Giáo phận cử hành thánh lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời bổn mạng Giáo xứ Lương Sơn vào lúc 16g00 ngày 14/8/2016

Hình ảnh Đức Giám Mục Giáo phận cử hành thánh lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời bổn mạng Giáo xứ Lương Sơn vào lúc 16g00 ngày 14/8/2016

Hình ảnh Đức Giám Mục Giáo phận cử hành thánh lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời bổn mạng Giáo xứ Lương Sơn vào lúc 16g00 ngày 14/8/2016

Hình ảnh Đức Giám Mục Giáo phận cử hành thánh lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời bổn mạng Giáo xứ Lương Sơn
vào lúc 16g00 ngày 14/8/2016
Xem thêm hình ảnh

TẠI ĐÂY
Tác giả bài viết: Ban truyền thông Giáo phận
Từ khóa:

n/a