Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh bế mạc năm thánh 60 năm tại Giáo xứ Lương Sơn

Hình ảnh bế mạc năm thánh 60 năm tại Giáo xứ Lương Sơn

Vào lúc 16g00 ngày 16.8.2015, Đức Giám Mục Giáo phận đã chủ tế thánh lễ kết thúc năm thánh 60 năm tại Giáo xứ Lương Sơn, hiện diện trong thánh lễ có Cha Tổng Đại Diện, đông đảo quí Cha, quí tu sĩ và giáo dân.

Thánh lễ mừng bổn mạng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và tạ ơn 60 năm tại Giáo xứ Lương Sơn

Thánh lễ mừng bổn mạng Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và tạ ơn 60 năm tại Giáo xứ Lương Sơn

Vào lúc 17g00 ngày 14/8/2014, Đức Cha Giuse, Giám Mục Giáo Phận Nha Trang chủ tế thánh lễ mừng Bổn mạng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời và tạ ơn 60 năm giáo dân hiện diện tại Giáo xứ Lương Sơn

Thánh lễ và Nghi thức Lên Đường tại Giáo Xứ Lương Sơn

Thánh lễ và Nghi thức Lên Đường tại Giáo Xứ Lương Sơn

Vào thánh lễ 6h00 sáng Chúa Nhật 18/05/2014 vừa qua, tại nhà thờ Gx. Lương Sơn, Cha quản xứ Phêrô Nguyễn Văn Mân đã cử hành nghi thức Lên Đường cho 7 em lớp Vào Đời 3 vừa mãn chương trình Giáo Lý Phổ Thông.

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Bổn Mạng Giáo xứ Lương Sơn

Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời Bổn Mạng Giáo xứ Lương Sơn

Ngày 15/08/2013, vào lúc 6g00 Đức Cha Giuse Giám Mục Giáo Phận Nha Trang đã đến viếng thăm mục vụ và chủ tế thánh lễ mừng Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời bổn mạng Giáo xứ.