Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình Giáo xứ Hòn Thiên đón Cha tân quản xứ Tađêô Nguyễn Đình Phúc vào ngày 14.01.2016

Hình Giáo xứ Hòn Thiên đón Cha tân quản xứ Tađêô Nguyễn Đình Phúc vào ngày 14.01.2016


 
Tác giả bài viết: BTT Giáo Phận
Từ khóa:

n/a