Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo xứ Hạnh Trí Mừng Lễ Giáng Sinh 2016

Giáo xứ Hạnh Trí Mừng Lễ Giáng Sinh 2016

Giáo xứ Hạnh Trí Mừng Lễ Giáng Sinh 2016

Vào lúc 19 giờ 00, giáo xứ Hạnh Trí đã khai mạc chương trình diễn nguyện mừng Chúa Giáng Sinh 2016
MỘT VÀI HÌNH ẢNH VỀ ĐÊM DIỄN NGUYỆN MỪNG CHÚA GIÁNG SINH 2016Tác giả bài viết: J.B Lê Duy Báu
Từ khóa:

n/a