Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo Hạt Ninh Sơn hành hương Đền Thánh Mẹ Nhân Lành- Chương trình ca nguyện Maria ! Mẹ Nhân Lành - Con hát về Mẹ

Giáo Hạt Ninh Sơn hành hương Đền Thánh Mẹ Nhân Lành- Chương trình ca nguyện  Maria ! Mẹ Nhân Lành - Con hát về Mẹ

Giáo Hạt Ninh Sơn hành hương Đền Thánh Mẹ Nhân Lành- Chương trình ca nguyện Maria ! Mẹ Nhân Lành - Con hát về Mẹ

Trong tâm tình tạ ơn vui mừng hy vọng sống Năm Thánh mừng 60 năm giáo phận,Thứ Bảy đầu tháng ngày 5/8/2017, cộng đoàn các giáo xứ thuộc giáo hạt Ninh Sơn đã cử hành ngày hành hương Đền Thánh Mẹ Nhân Lành tại Khánh Vĩnh.

14 giờ 00 Cha Hạt Trưởng khai mạc ngày hành hương với chuổi Mân Côi.
 Từ 14 g 30 dến 15 g 45 là chương trình ca nguyện Maria! Mẹ Nhân Lành, Con Hát về Mẹ do các ca đoàn của các giáo xứ trình diễn.
Mỗi ca đoàn mang đến dâng Mẹ những tâm tình cảm tạ tri ân,yêu mến và noi gương Mẹ qua các bài thánh ca giúp cộng đoàn sốt sắng trong buổi hành hương nầy.
15 g 45 Cộng đoàn hân hoan chào đón Đức Giám Mục và tiếp sau đó là Thánh lễ đồng tế lúc 16 giờ 00.
Sau Thánh Lễ,cộng đoàn cùng với Đức Giám Mục,Đức Ông TĐD và quý Cha đồng tế tiến lên đài Mẹ đề cử hành nghi thức dâng hoa.
Sau bài Tin Mừng và lời suy niệm của Đức Giám Mục, đại diện thiếu nhi, thanh niên, bậc cha  mẹ, các Ông Bà , những người bệnh tật đã dâng hoa l lên Mẹ để cùng Mẹ tôn vinh và ngợi khen Tình yêu Chúa.
    Ngày hành hương kết thúc lúc 18 giờ 00.
Nhờ lời chuyển cầu của  Mẹ Nhân  Lành  ,xin Chúa cho chúng con được bình an, hiệp nhất yêu thương. Để chúng con biết noi gương Mẹ sống thánh ý Chúa trong cuộc đời  bằng lòng đạo đức  bằng tinh thần yêu thương phục vụ.
 

HÌNH ẢNH CHƯƠNG TRÌNH CA NGUYỆN
MARIA ! MẸ NHÂN LÀNH - CON HÁT VỀ MẸ

CA ĐOÀN GIÁO XỨ ĐỒNG MÉCA ĐOÀN GIÁO XỨ HẠNH TRÍ
 


CA ĐOÀN GIÁO XỨ HẠNH TRÍCA ĐOÀN GIÁO XỨ TRIỆU PHONGCA ĐOÀN GIÁO XỨ QUẢNG THUẬNCA ĐOÀN GIÁO XỨ QUẢNG THUẬNCA ĐOÀN GIÁO XỨ THẠCH HÀCA ĐOÀN GIÁO XỨ SONG MỸCA ĐOÀN GIÁO XỨ SÔNG PHACA ĐOÀN GIÁO XỨ SÔNG PHACA ĐOÀN GIÁO XỨ TRÀ GIANGCA ĐOÀN GIÁO XỨ TẦM NGÂN 

Tác giả bài viết: Hình ảnh : J,B Lê Duy Báu
Từ khóa:

n/a