Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ, MỪNG KÍNH THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY GÒ SẠN.

KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP GIÁO XỨ, MỪNG KÍNH THÁNH CẢ GIUSE QUAN THẦY GÒ SẠN.

Tất cả là hồng ân. Tình thương Thiên Chúa thật cao vời, bao la và sâu thẳm, Gò Sạn chúng con biết làm sao để tri ân Ngài.