Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

LỄ NHẬM CHỨC TÂN QUẢN XỨ GIÁO XỨ ĐỒNG MÉ

LỄ NHẬM CHỨC TÂN QUẢN XỨ GIÁO XỨ ĐỒNG MÉ

Trong dịp thuyên chuyền các Linh Mục trong giáo phận năm 2017, thứ Năm ngày 18/5/2017, vào lúc 9 giờ 00 , Cha Đại diện Đức Giám Mục miền Ninh Thuận Giuse Võ Quý , thay mặt ĐGM giáo phận đã chủ sự Thánh lễ nhậm chức Tân Quản Xứ Giáo Xứ Đồng Mé của Cha Giuse Nguyễn Anh Tuấn.

LỄ NHẬM CHỨC TÂN QUẢN XỨ GIÁO XỨ ĐỒNG MÉ

LỄ NHẬM CHỨC TÂN QUẢN XỨ GIÁO XỨ ĐỒNG MÉ

Trong dịp thuyên chuyền các Linh Mục trong giáo phận năm 2016, Thứ Hai ngày 18/01/2016, vào lúc 9 giờ 00 , Cha Đại diện Đức Giám Mục miền Ninh Thuận Giuse Võ Quý, thay mặt ĐGM giáo phận đã chủ sự Thánh lễ nhậm chức Tân Quản Xứ Giáo Xứ Đồng Mé của Cha Gioakim Nguyễn Bảo Huy.

Đức Giám mục giáo phận chủ sự thánh lễ công bố thành lập giáo xứ mới Đồng Mé thuộc giáo Hạt Ninh Sơn  và đặt Cha Quản Xứ tiên khởi Dominico Nguyễn văn Nhất.

Đức Giám mục giáo phận chủ sự thánh lễ công bố thành lập giáo xứ mới Đồng Mé thuộc giáo Hạt Ninh Sơn và đặt Cha Quản Xứ tiên khởi Dominico Nguyễn văn Nhất.

Sáng ngày thứ năm 23.8.2012, lúc 9 giờ 00, Giáo họ Đồng Mé đã hân hoan chào đón Đức Cha Giuse đến chủ sự thánh lễ công bố thành lập giáo xứ mới Đồng Mé với Thánh Bổn mạng Giuse Thợ và đặt Cha Quản Xứ tiên khởi Dominico Nguyễn Văn Nhất .