Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh lễ ban phép Thêm Sức và làm phép tượng đài Đức Mẹ tại giáo xứ Diêm Điền

Hình ảnh lễ ban phép Thêm Sức và làm phép tượng đài Đức Mẹ tại giáo xứ Diêm Điền.


Diêm Điền vào 17g00, ngày 3/5/2015, Đức Cha Giuse Giám mục Giáo phận đã đến chủ tế thánh lễ mừng thánh Giuse Thợ bổn mạng giáo xứ, đồng thời ban phép Thêm sức cho các con em trong giáo xứ và làm phép tượng đài Đức Mẹ.
 
xem thêm hình ảnh

 
Tác giả bài viết: Gx. Diêm Điền
Từ khóa:

giáo xứ