Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh Giáo xứ Diêm Điền đón Cha Phó Tôma Hồ Chí Toàn

Vào ngày 13.1.2015, giáo xứ Diêm Điền hân hoan chào đón cha phó Tôma Hồ Chí Toàn. Hiện diện trong buổi đón Cha phó, có sự hiện diện của Cha hạt trưởng hạt Vạn Ninh, ngài chủ chủ sự nghi thức và công bố văn thư bổ nhiệm.
Hình ảnh Giáo xứ Diêm Điền đón Cha Phó Tôma Hồ Chí Toàn


Vào ngày 13.1.2015, giáo xứ Diêm Điền hân hoan chào đón cha phó Tôma Hồ Chí Toàn. Hiện diện trong buổi đón Cha phó, có sự hiện diện của Cha hạt trưởng hạt Vạn Ninh, ngài chủ chủ sự nghi thức và công bố văn thư bổ nhiệm.

Cha Tôma Hồ Chí Toàn sinh ngày 19/4/1977 tại Giáo xứ Cây Vông, thụ phong linh mục ngày 28/5/2011, những nơi Cha Tôma đã từng phục vụ trong cương vị là một phó xứ: Giáo xứ Phước Thiện, Giáo xứ Vinh Trang và nay là Giáo xứ Diêm Điềm.

Tham dự nghi thức có một số cha trong giáo phận, đông đảo bà con giáo dân các Giáo xứ Diêm Điền, Vinh Trang, Cây Vông. Xin hiệp ý cầu nguyện cho Cha Tôma luôn được nhiều ơn Chúa để chu toàn những bổn phận và sứ mạng qua bề trên giao phó.


Tác giả bài viết: Lm. Phêrô Nguyễn Thiên Tân
Từ khóa:

n/a