Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh cha Tađêô Nguyễn Đình Phúc về nhận quản xứ Giáo xứ Đất Sét.

Hình ảnh cha Tađêô Nguyễn Đình Phúc về nhận quản xứ Giáo xứ Đất Sét.

Hôm qua 14.01.2015, Cha Tađêô về nhận quản xứ Giáo xứ Đất Sét, Giáo hạt Diên Khánh, thờ Đất Sét cách nhà thờ Cây Vông 17 km.

Hình ảnh thánh lễ thêm sức tại Giáo xứ Đất Sét - Giáo hạt Diên Khánh

Hình ảnh thánh lễ thêm sức tại Giáo xứ Đất Sét - Giáo hạt Diên Khánh

Vào lúc 17g00 ngày 20/8/2014, Đứ Giám Mục Giáo Phận đã đến chủ tế thánh lễ và ban bí tích thêm sức cho các em thiếu nhi trong Giáo xứ.