Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Thành lập Khôi Bình Giáo xứ Bảo Vinh, Giáo Hạt Ninh Phước

Dịp lễ Đức Mẹ Mân Côi (Chúa Nhật 27 thường niên), cùng với sự cho phép của Cha Quản Xứ giáo xứ Bảo Vinh, Ban Quản Gia Khôi bình Giáo Phận đã hiệp dâng thánh lễ Tạ ơn Chúa để ra mắt gia đình Khôi Bình giáo xứ Bảo Vình, Ninh Phước.
THÀNH LẬP KHÔI BÌNH GIÁO XỨ BẢO VINH,
GIÁO HẠT NINH PHƯỚC         Dịp lễ Đức Mẹ Mân Côi (Chúa Nhật 27 thường niên), cùng với sự cho phép của Cha Quản Xứ giáo xứ Bảo Vinh, Ban Quản Gia Khôi bình Giáo Phận đã hiệp dâng thánh lễ Tạ ơn Chúa để ra mắt gia đình Khôi Bình giáo xứ Bảo Vình, Ninh Phước.
       Hiện diện và chủ tế thánh lễ là Cha Giuse Võ Quí, Đại diện Giám Mục Miền Ninh Thuận. Phải nói thêm, Chính cha Giuse đã đưa linh đạo Khôi bình về Ninh Thuận qua việc thành lập gia đình Khôi Bình đầu tiên tại giáo xứ Triệu Phong. Từ đó, Khôi Bình đã phát triển và lan rộng đến hôm nay.
       Gia đình Khôi Bình Giáo phận Nha Trang vui mừng vì có thêm thành viên mới chia sẻ linh đạo Khôi Bình
         Chúc mừng cha Quản xứ và anh chị em Khôi Bình giáo xứ Bảo Vinh. Hy vọng linh đạo Khôi Bình một khi hiện diện trong cộng đoàn giáo xứ làm khơi dậy lòng mến Chúa nới anh chị em, và nhân sự cộng tác với cha quản xứ nơi giáo xứ vùng sâu vùng xa này. Xin Cha Adolf Koping cầu bầu cùng Chúa cho anh chị em Khôi Bình tất cả.


 
  

Tác giả bài viết: Antôn Nguyễn Thanh Lâm