Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Kiến Trúc Đặc Thù Của Các Nhà Thờ Trong Giáo Phận Nha Trang

Xin giới thiệu một số hình ảnh về các nhà thờ trong Giáo Phận Nha Trang
Lối kiến trúc đặc thù của các nhà thờ trong Giáo Phận Nha Trang. Xin cùng thưởng thức

Tác giả bài viết: Lm.Bạch Vân
Từ khóa:

n/a