Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Thánh lễ ban phép Thêm sức và làm phép nhà Mục Vụ tại giáo xứ Ninh Trang

Thứ Bảy, ngày 03 tháng 5 năm 2014, Đức Cha Giuse về thăm mục vụ giáo xứ Ninh Trang, ban bí tích Thêm sức cho 47 em thiếu nhi. Nhân dịp này, Đức cha trao chứng thư Hội Đồng Giáo Xứ và làm phép ngôi nhà mục vụ mới xây.
Thánh lễ ban phép Thêm sức và làm phép nhà Mục Vụ tại giáo xứ Ninh Trang


Thứ Bảy, ngày 03 tháng 5 năm 2014, Đức Cha Giuse về thăm mục vụ giáo xứ Ninh Trang, ban bí tích Thêm sức cho 47 em thiếu nhi. Nhân dịp này, Đức cha trao chứng thư Hội Đồng Giáo Xứ và làm phép ngôi nhà mục vụ mới xây.

Đông đảo giáo dân về tham dự thánh lễ này.

 


Xem thêm hình ảnh
 
 
Từ khóa:

n/a