Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh Đức Giám mục Giáo phận thăm viếng và ban bí tích thêm sức tại giáo xứ Ninh Trang vào lúc 9g00, Chúa nhật ngày 29/7/2018

Hình ảnh Đức Giám mục Giáo phận thăm viếng và ban bí tích thêm sức tại giáo xứ Ninh Trang
vào lúc 9g00, Chúa nhật ngày 29/7/2018

Xem thêm hình ảnh

 
Tác giả bài viết: BTT GP
Từ khóa:

n/a