Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Thánh lễ truyền chức Linh mục cho đan sĩ Phó tế: Fr. Maria Gérard de Majella Thân Xuân Độ tại Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Tâm Mỹ Ca

Hình Thánh lễ truyền chức Linh mục cho đan sĩ Phó tế: Fr. Maria Gérard de Majella Thân Xuân Độ
tại Đan Viện Xitô Thánh Mẫu Tâm Mỹ Ca vào lúc 9g00 ngày 3/6/2016



 
Tác giả bài viết: BTT Giáo Phận
Từ khóa:

n/a

Những tin mới hơn