Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

PHỤNG VỤ TẠI ĐỀN THÁNH MẸ NHÂN LÀNH KHÁNH VĨNH 2016

LỄ LÁ VÀ TAM NHẬT THÁNH 2016 TẠI ĐỀN THÁNH MẸ NHÂN LÀNH KHÁNH VĨNH.
 
1. LỄ LÁ.
 

 
XEM THÊM HÌNH.
2.THỨ NĂM TUẦN THÁNH.
 
 


XEM THÊM HÌNH
 


3. THỨ SÁU TUẦN THÁNH.


 
XEM THÊM HÌNH 

4. THỨ BẢY TUẦN THÁNH: CANH THỨC VƯỢT QUA.
 


XEM THÊM HÌNH

 

 
5. CHÚA NHẬT PHỤC SINH.
 


XEM THÊM HÌNH

 


 
Tác giả bài viết: BTT Giáo phận
Từ khóa:

n/a