Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh thánh lễ tuyên khấn lần đầu của 2 nữ tu tại Đan Viện Carmel Nha Trang

Vào lúc 6g00 thứ 2 ngày 18/5/2016, Đức Giám Mục Giáo Phận đã chủ tế thánh lễ tuyên khấn lần đầu cho 2 nữ tu: Marie Boniface Chúa Giêsu chịu Đóng Đinh Nguyễn Thị Hòa và Marie Lucie Chúa Giêsu Nguyễn Đạo Minh Lương.
Hình ảnh thánh lễ tuyên khấn lần đầu 2 nữ tu tại Đan Viện Carmel Nha Trang


Vào lúc 6g00 thứ 2 ngày 18/5/2016, Đức Giám Mục Giáo Phận đã chủ tế thánh lễ tuyên khấn lần đầu cho 2 nữ tu: Marie Boniface Chúa Giêsu chịu Đóng Đinh Nguyễn Thị Hòa và Marie Lucie Chúa Giêsu Nguyễn Đạo Minh Lương.

Ơn gọi của các đan nữ Carmel là một ân huệ đặc biệt của Chúa Thánh Thần, nhằm mời gọi họ “sống kết hiệp thâm sâu với Thiên Chúa” trong tình thân hữu với Đức Kitô và sự mật thiết với Đức Trinh Nữ Maria, qua một lối sống trong đó việc cầu nguyện và hy sinh được nối kết với một tình yêu cao cả đối với Hội Thánh.
 
Chính vì thế, các đan nữ được mời gọi chiêm niệm trong kinh nguyện và trong cuộc sống. Họ cầu nguyện liên lỉ, với một tâm hồn trong sạch, để đạt tới sự viên mãn của đời sống trong Đức Kitô. Nhờ đó, họ sẵn sàng đón nhận những ân huệ ngày càng phong phú của Chúa Thánh Thần.  Việc tông đồ đặc thù của đan nữ Carmel là cầu nguyện, loại trừ mọi hình thức hoạt động tông đồ khác.

Xin hiệp ý cầu nguyện cho các đan nữ luôn trung thành với ơn gọi và trở nên những chứng tá trong bậc sống của mình.
 

 
Tác giả bài viết: BTT Giáo Phận
Từ khóa:

n/a