Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh thánh lễ giỗ lần thứ 13 của Đức Cha Cố Phêrô Nguyễn Văn Nho tại nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang vào lúc 17h00 ngày 21/5/2016

Hình ảnh thánh lễ giỗ lần thứ 13 của Đức Cha Cố Phêrô Nguyễn Văn Nho tại nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang vào lúc 17h00 ngày 21/5/2016

Hình ảnh thánh lễ giỗ lần thứ 13 của Đức Cha Cố Phêrô Nguyễn Văn Nho tại nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang vào lúc 17h00 ngày 21/5/2016

Hình ảnh thánh lễ giỗ lần thứ 13 của Đức Cha Cố Phêrô Nguyễn Văn Nho tại nhà thờ Chánh Tòa Nha Trang
vào lúc 17h00 ngày 21/5/2016Xem thêm hình ảnh
 
Tác giả bài viết: BTT Giáo Phận
Từ khóa:

n/a