Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo hạt Vạn Ninh hành hương kính Đức Mẹ Nhân Lành (2.4.2016)

Vào lúc 16g00 ngày 2/4/2016 Giáo hạt Vạn Ninh đã có cuộc hành hương kính Đức Mẹ Nhân Lành tại Khánh Vĩnh, buổi hành hương đã qui tụ đông đảo tín hữu không chỉ từ các giáo xứ trong giáo hạt Vạn Ninh mà còn nhiều tín hữu của các giáo xứ trong Giáo phận cũng về bên Mẹ Nhân Lành để cùng với Đức Giám Mục giáo phận, quí Cha trong Giáo hạt Vạn Ninh và quý Cha để dâng lên Mẹ Nhân Lành muôn lời tạ ơn
Giáo hạt Vạn Ninh hành hương kính Đức Mẹ Nhân Lành (2.4.2016)


 
 
Vào lúc 16g00 ngày 2/4/2016 Giáo hạt Vạn Ninh đã có cuộc hành hương kính Đức Mẹ Nhân Lành tại Khánh Vĩnh, buổi hành hương đã qui tụ đông đảo tín hữu không chỉ từ các giáo xứ trong giáo hạt Vạn Ninh mà còn nhiều tín hữu của các giáo xứ trong Giáo phận cũng về bên Mẹ Nhân Lành để cùng với Đức Giám Mục giáo phận, quí Cha trong Giáo hạt Vạn Ninh và quý Cha để dâng lên Mẹ Nhân Lành muôn lời tạ ơn vì những ơn lành Thiên Chúa đã ban xuống trên đoàn con cái của Mẹ. Đặc biệt trong buổi hành hương này có sự hiện diện của hai Đức ông khả kính: Đức ông Phêrô Nguyễn Quang Sách và Giuse Trần Thanh Phong, các ngài dù tuổi cao sức yếu nhưng vẫn ao ước một lần đến bên Mẹ Nhân Lành để thấy được công trình và đền thánh Mẹ mà Đức Giám Mục Giáo Phận đã thực hiện trong thời gian qua.
Trong bài giảng lễ, Đức Giám Mục đã đề cao sự hiện diện của hai Đức ông giữa cộng đoàn tín hữu và mời gọi mọi người dâng tràng pháo tay  để chúc mừng sự hiện diện đáng quí này, đặc biệt hơn khởi đi từ những bài đọc Kinh thánh Đức Giám Mục đã giúp cộng đoàn tín hữu hiểu rõ hơn vai trò hiệp thông cứu chuộc của Mẹ Maria trong trình cứu chuộc Thiên Chúa, từ những lời xin vâng của Mẹ Maria nhưng liền sau đó Mẹ đã trải qua biết bao nhiêu những đau khổ trong cuộc đời của Mẹ khi chứng kiến Đức Giêsu, Con của Mẹ đã phải vác thánh giá nặng nề lên đỉnh đồi Golgotha, cùng với những lời sĩ báng đóng đinh nó vào thập giá... Dù đau khổ, và trải qua nhiều khó khăn trong cuộc đời của Mẹ, nhưng những điều ấy không làm cho Mẹ tuyệt vọng, buông suôi nhưng Mẹ vẫn một lòng tín thức nơi Thiên Chúa, Mẹ dâng tất cả lên cho Thiên Chúa và nguyện một lòng thực hiện theo thánh ý của Ngài....

Qua đó, Đức Giám Mục mời gọi tín hữu chạy đến với Mẹ để dâng lên Mẹ tất cả những vui buồn trong đời sống của mình, nhất là xin Mẹ giúp mỗi người chúng ta luôn biết tin tưởng, cậy trông vào tình thương của Thiên Chúa và sự bầu cử của Mẹ Nhân Lành....

Cuối thánh lễ, Đức Giám Mục  Giáo phận, các Linh mục tiến lên lễ đài Mẹ Nhân Lành, các tín hữu cùng hướng về Mẹ, một lần nữa Đức Giám Mục đại diện các cộng đoàn tín hữu dâng lên Mẹ muôn lời tạ ơn và xin Mẹ tiếp tục bầu cử, chỉ dạy và hướng dẫn con cái của Mẹ và Giáo phận Nha Trang thân yêu luôn tiến trong tình thương của Thiên Chúa.

Xem thêm hình ảnh
Tác giả bài viết: BTT Giáo Phận