Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng - Giáo lý viên Hạt Nha Trang

Sa mạc Huấn luyện Huynh trưởng - Giáo lý viên Hạt Nha Trang

Sau hai tháng huấn luyện, ngày 13-14/06 hơn 60 SMS đã vào Sa mạc, kết thúc Khóa Huấn luyện Huynh Trưởng - Giáo lý viên Hạt Nha Trang lần thứ 1.
Một số hình ảnh :xem thêm hình ảnh


 
Từ khóa:

huấn luyện