Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Khóa Đào Tạo Giáo Lý Viên Cấp 2 của hai Giáo Hạt Phan Rang và Ninh Hải

Được sự cho phép của cha Quản Xứ, cũng là cha Đại Diện Gm. Miền Ninh Thuận Giuse Võ Quý, cha trưởng ban Giáo Lý Giáo Hạt Phan Rang đã tổ chức Khóa Đào Tạo Giáo Lý Viên Cấp 2 cho hai Giáo Hạt Phan Rang và Ninh Hải vào chúa nhật ngày 28 tháng 08 năm 2016 tại Giáo Xứ Phan Rang.
Nhằm nâng cao khả năng kiến thức và phương pháp giảng dạy Giáo Lý cho Giáo lý viên, Cha trưởng ban Giáo Lý Giáo Hạt Phan Rang Phêrô Mai Tích đã tổ chức Khóa Đào Tạo Giáo Lý Viên Cấp 2 theo chương trình hàng năm của Giáo Phận cho hai Giáo Hạt Phan Rang và Ninh Hải. Khóa đào tạo chỉ một ngày duy nhất và số lượng tham dự khóa đào tạo là 100 Giáo Lý Viên và 6 thầy cô Giảng Huấn.

Cha Đại Diện, cha Trưởng Ban, quý thầy cô và GLV 

GLV Hạt Ninh Hải

GLV Hạt Phan Rang

Ban Đào Tạo
Đây là năm đầu tiên Giáo xứ Phan Rang đăng cai tổ chức cho Khóa Đào Tạo Giáo Lý Viên Cấp 2 cho hai Giáo Hạt Phan Rang và Ninh Hải. Đề tài cho Khóa Đào tạo thì rất nhiều nhưng vì thời gian và công việc của các Giáo Lý Viên không cho phép, nên Ban tổ chức chỉ đào tạo trong một ngày và gói gọn trong một số đề tài cần thiết mà thôi.
BÀI SỐ 1
Phương hướng dạy giáo lý của Hội Thánh
 
Hạt Phan Rang
Cô Anna Trương Thị Ngọc Liên
BÀI SỐ 2
Các phương pháp cơ bản Giáo Lý Viên
-         Phương pháp trí nhớ
-         Phương pháp kể chuyện
-         Phương pháp vấn và phương pháp dùng câu hỏi của học sinh
-         Phương pháp quy nạp
-         Phương pháp trực quan
-         Phương pháp thảo luận lớp
-         Phương pháp học sinh thuyết trình
 
Hạt Ninh Hải
Cô Lucia Lê Thị Kim Oanh
Bài số 3
Một số nét trong việc dạy và học giáo lý ở các giáo xứ
Hạt Phan Rang
Thầy Gioan B. Võ Kim Thành
Bài số 4
Các phương  pháp học sinh thực hiện khi học giáo lý
-         Nguyên tắc tích cực trong giáo dục
-         Phương  pháp thảo luận nhóm
Hạt Ninh Hải
Cô Maria Nguyễn Thị Ngân
Bài số 5
Các phương  pháp xuyên suốt trong dạy giáo lý
Hạt Phan Rang
( Cô Tứ Tuyết)
Tiết dạy và học minh họa
Dạy mẫu lớp Sơ Cấp 1
Giáo Xứ Phan Rang
Cô Anna Nguyễn Thị Lệ Hoa
 Khóa đào tạo kết thúc vào lúc 16h30 với phép lành của cha trưởng ban Giáo Lý Giáo Hạt Phan Rang
 
Tác giả bài viết: Bạch Vân
Từ khóa:

phan rang