Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng nói về khẩu hiệu giám mục

HIỆP NHẤT TRONG ĐỨC TIN
7/7/2016 7:29:53 AM
 
 
 
 
DCHung.jpg

- Ngôi nhà : tượng trưng Giáo hội


- Thánh giá : tượng trưng Chúa Kitô


- Ngôi nhà và Thánh giá : hình ảnh “Chúa Kitô toàn thể” (le Christ total) gồm Đầu và Nhiệm thể.


-  Chim bồ câu : tượng trưng Chúa Thánh Thần giúp các tín hữu (là những viên đá sống động) hiệp nhất, liên kết với nhau để xây dựng nên Giáo hội. 
(WTGP.Sài Gòn 06.07.2016)

conggiaoinfo
Từ khóa:

n/a