Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hội đồng Giám mục Uganda có tân Chủ tịch*

Đức Giám mục Joseph Anthony Zziwa, Giám mục giáo phận Kiyinda-Mityana vừa tiếp nhận trách vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục (HĐGM) Uganda thay Đức TGM John Baptist Odama, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Gulu, đã đảm nhận trách vụ này trong hai nhiệm kỳ. Cuộc bầu chọn được tổ chức vào cuối tuần qua, trong Đại hội của HĐGM Uganda được tổ chức tại Học viện Thánh Augustine Nsambya ở Kampala. Đức Giám mục Robert Muhiirwa của giáo phận Fort Portal được bầu làm Phó Chủ tịch và Đức ông John B Kauta tiếp tục làm Tổng Thư ký của HĐGM Uganda.
Hội đồng Giám mục Uganda có tân Chủ tịch*Đức Giám mục Joseph Anthony Zziwa, Giám mục giáo phận Kiyinda-Mityana vừa tiếp nhận trách vụ Chủ tịch Hội đồng Giám mục (HĐGM) Uganda thay Đức TGM John Baptist Odama, Tổng Giám mục Tổng giáo phận Gulu, đã đảm nhận trách vụ này trong hai nhiệm kỳ.
Cuộc bầu chọn được tổ chức vào cuối tuần qua, trong Đại hội của HĐGM Uganda được tổ chức tại Học viện Thánh Augustine Nsambya ở Kampala. Đức Giám mục Robert Muhiirwa của giáo phận Fort Portal được bầu làm Phó Chủ tịch và Đức ông John B Kauta tiếp tục làm Tổng Thư ký của HĐGM Uganda.
Ngoài ra, Đại hội cũng bầu nhân sự cho 10 Ủy ban Mục vụ trực thuộc Hội đồng Giám mục Uganda trong 4 năm tới.


 
Gia Hy
Vatican News, 14/11/2018