Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Ngập lụt tại Giáo xứ Cầu Ké.

Chúng con tạ ơn Chúa vì bão số 9 đã đi qua. Nhưng hỡi ôi! những dòng nước lụt cuồn cuộn đổ về phá tan sự yên bình trên quê hương, xóm làng và trong Giáo xứ Cầu Ké. Khi dòng nước lũ ấy xuôi về lòng biển cả, thì lại có từng bước chân âm thầm của Người Mục Tử lội ngược dòng để đến với giáo dân trong Giáo xứ. Ngài hỏi han, chia sẻ và trao ban sự bình an của lòng Chúa thương xót đến với những con chiên của mình
NGẬP LỤT TẠI GIÁO XỨ CẦU KÉ
Ngày 26/11/2018
Chúng con tạ ơn Chúa vì bão số 9 đã đi qua. Nhưng hỡi ôi! những dòng nước lụt cuồn cuộn đổ về phá tan sự yên bình trên quê hương, xóm làng và trong Giáo xứ Cầu Ké.Khi dòng nước lũ ấy xuôi về lòng biển cả, thì lại có từng bước chân âm thầm của Người Mục Tử lội ngược dòng để đến với giáo dân trong Giáo xứ.

Ngài hỏi han, chia sẻ và trao ban sự bình an của lòng Chúa thương xót đến với những con chiên của mình

Nơi quê nghèo khô cằn, sỏi đá

Xin trọn tình đẹp thánh ý Cha.
 

            Giáo xứ Cầu Ké

 

Từ khóa:

n/a