Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh Giáo xứ Cầu Ké mừng bổn mạng cha sở Đôminicô Nguyễn Thanh Vân.Giáo xứ Cầu Ké
Từ khóa:

n/a