Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh Cha J.B. Trần Phan Thái Bình nhận chức Phó xứ Phước Hải (hạt Nha Trang) ngày 07.11.2018

Thứ Tư, ngày 07.11.2018


Lưu niệm với Cha sở bà con giáo xứ Hòa Yên


Quý sơ tại Hòa Yên

Huynh trưởng Thiếu nhi Thánh Thể xứ đoàn Don Bosco Hòa Yên

Ảnh: J.B. Hoàng Thành
Từ khóa:

n/a