Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình Đức Giám Mục Giáo phận thăm viếng và ban bí tích thêm sức tại giáo xứ Phù Sa

Hình Đức Giám Mục Giáo phận thăm viếng và ban bí tích thêm sức tại giáo xứ Phù Sa
vào lúc 6g00 ngày 28/7/2018


Xem thêm hình ảnh
Tác giả bài viết: BTT GP
Từ khóa:

n/a