Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo Xứ Cầu Ké Mừng Cha Quản Xứ Nhân Dịp 3 Năm Nhậm Sở

Chúng con chào Cha nhân dịp ba năm Cha nhậm sở làm Cha quản xứ Thấm thoát thời gian trôi, với 3 năm cũng đủ để nói những chuyện vui. Trước hết chúng con xin: Kính chúc Cha luôn an vui, khỏe mạnh, nhiều hạnh phúc và tràn đầy thánh ân Xin cảm ơn Cha về những việc Cha đã làm cho giáo xứ Cầu Ké trong thời gian qua: - Xây dựng nhà giáo lý - Xây dựng đức tin bằng cách: mời nhiều Cha về dâng lễ và giảng lễ - Huấn luyện thế hệ trẻ kế thừa - Quan tâm đến những người kém may mắn trong giáo xứ, và còn nhiều điều khác nữa… Nhân dịp vào năm phụng vụ mới. Xin chúc Cha được nhiều ơn Chúa để qua năm mới, với sự dạy dỗ của Cha mỗi người chúng con trở nên một tâm hồn mới và giáo xứ chúng ta sẽ có được ngôi nhà thờ mới.

GIÁO XỨ CẦU KÉ MỪNG CHA QUẢN XỨ NHÂN DỊP 3 NĂM NHẬM SỞ

                                      ( 30.11.2015 – 30.11.2018 )

Chúng con chào Cha nhân dịp ba năm

Cha nhậm sở làm Cha quản xứ

Thấm thoát thời gian trôi, với 3 năm cũng đủ để nói những chuyện vui.

Trước hết chúng con xin:

Kính chúc Cha luôn an vui, khỏe mạnh, nhiều hạnh phúc và tràn đầy thánh ân

Xin cảm ơn Cha về những việc Cha đã làm cho giáo xứ Cầu Ké trong thời gian qua:

- Xây dựng nhà giáo lý

- Xây dựng đức tin bằng cách: mời nhiều Cha về dâng lễ và giảng lễ

- Huấn luyện thế hệ trẻ kế thừa

- Quan tâm đến những người kém may mắn trong giáo xứ, và còn nhiều điều khác nữa…

Nhân dịp vào năm phụng vụ mới. Xin chúc Cha được nhiều ơn Chúa để qua năm mới, với sự dạy dỗ của Cha

mỗi người chúng con trở nên một tâm hồn mới và giáo xứ chúng ta sẽ có được ngôi nhà thờ mới.

Kính dâng Cha lẵng hoa thắm nồng

Xin bày tỏ lòng tri ân, hiếu kính.

GIÁO XỨ CẦU KÉ

 

 


Từ khóa:

chúng con, giáo xứ