Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo xứ Phước Hòa rước kiệu dâng hoa khai mạc tháng Mân côi 2018

Sau lời nguyện hiệp lễ thánh lễ chiều,chương trình rước kiệu dâng hoa khai mạc tháng Mân côi được bắt đầu. Cộng đoàn giáo xứ Phước Hòa cùng nhau bước theo hành trình 20 mầu nhiệm mân côi, cùng với Mẹ và nhờ Mẹ đến với Chúa Ki-tô. Với những tâm tình đó, mỗi người tham dự đã sốt sắng nguyện xin Mẹ Maria chuyển cầu cho mỗi người, cho mỗi gia đình và giáo xứ biết noi gương Mẹ, nhờ ơn Mẹ mà can đảm trở nên chứng nhân của tình thương trong xã hội hôm nay.
GIÁO XỨ PHƯỚC HÒA: RƯỚC KIỆU - DÂNG HOA KHAI MẠC THÁNG MÂN CÔI
Sau lời nguyện hiệp lễ thánh lễ chiều,chương trình rước kiệu dâng hoa khai mạc tháng Mân côi được bắt đầu. 
 
Cộng đoàn giáo xứ Phước Hòa cùng nhau bước theo hành trình 20 mầu nhiệm mân côi, cùng với Mẹ và nhờ Mẹ đến với Chúa Ki-tô.
Với những tâm tình đó, mỗi người tham dự đã sốt sắng nguyện xin Mẹ Maria chuyển cầu cho mỗi người, cho mỗi gia đình và giáo xứ biết noi gương Mẹ, nhờ ơn Mẹ mà can đảm trở nên chứng nhân của tình thương trong xã hội hôm nay.

 

Cuộc rước kiệu đã diễn ra thật trang nghiêm, sốt sắng và long trọng. Ước mong lời Kinh mân côi không chỉ dừng lại trong  tháng mười, nhưng sẽ luôn được cất lên trên môi miệng và trong cuộc sống của mỗi Kitô hữu, để nhờ sự kết hợp cùng Mẹ Maria mà mỗi người chúng ta biết sống như Mẹ, trở nên những chứng nhân đưa Tin mừng tình yêu của Chúa đến với mọi người thời đại hôm nay.


Xem thêm hình

 

Từ khóa:

n/a