Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo xứ Phước Hòa: Mừng lễ Têrêsa bổn mạng giáo họ và ca đoàn

Lạy thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, xin cho chúng con hiểu được con đường nhỏ bé đầy tình yêu của Người. Xin Người làm rơi hoa hồng là những ân huệ từ Trời xuống thật nhiều cho chúng con.
Ngày 01/10, lễ kính Thánh Têrêxa. Đúng 17g30 thánh lễ bổn mạng của giáo họ Têrêxa và ca đoàn Têrêxa của giáo xứ Phước Hòa được bắt đầu. Giáo họ Têrêxa là một giáo họ mới được tách ra từ giáo họ Luca chỉ hơn 20 gia đình. Ca đoàn Têrêxa  gồm hơn 30 ca viên là Huynh trưởng và đoàn sinh TNTT của giáo xứ.Tính đến nay cũng đã gần 10 năm, trải qua nhiều quý Soeur  cộng đoàn MTG Huế dẫn dắt.

 
IMG_3731.JPG
IMG_3730.JPG
 
Bài giảng lễ hôm nay, Cha chủ tế tóm lược cuộc đời và con đường nên thánh của Thánh của Thánh nữ Têrêxa:  
Sống ở trần gian chỉ có 24 tuổi đời, thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã để lại cho trần gian một con đường nên thánh xem ra đơn sơ, giản dị, nhưng cũng là một linh đạo tuyệt vời: "Con đường thơ ấu thiêng liêng". 
 
IMG_3656.JPG
 
IMG_3676.JPG
 

 Hãy yêu Chúa và yêu tha nhân thật nhiều. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu đang mời gọi mọi người nên thánh bằng con đường tình yêu, con đường thơ ấu thiêng liêng…Nên thánh không phải là làm những việc vĩ đại, nhưng con người trở nên thánh bằng con đường nhỏ bé thiêng liêng.  Con người chỉ có thể đạt được Nước Trời khi họ sống bé nhỏ và yêu thương.

IMG_3708.JPG


Cuối thánh lễ quý cha đã chụp hình lưu niệm với giáo họ và ca đoàn Têrêxa.

Lạy thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu,  xin cho chúng con hiểu được con đường nhỏ bé đầy tình yêu của Người. Xin Người làm rơi hoa hồng là những ân huệ từ Trời xuống thật nhiều cho chúng con.

Xem thêm hình ảnh
Từ khóa:

n/a