Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo xứ Cầu Ké mừng lễ thầy cô Giáo Lý Viên dịp 20.11 - Ngày nhà giáo Việt Nam.

Đầu thánh lễ, Cha quản xứ tặng hoa chúc mừng và tỏ lòng biết ơn các giảng viên giáo lý trong giáo xứ. Trong bài giảng lễ Cha xứ nhấn mạnh đến vấn đề giáo dục đức tin, nhân bản Kitô giáo trong hôn nhân và gia đình trong giáo xứ. Xin Chúa cho các Giáo lý viên cuộc sống bình yên, luôn mạnh giỏi và biết trao dồi đức mến, cậy, tin để giúp cho giới trẻ sống yêu Chúa nhiều.
GIÁO XỨ CẦU KÉ MỪNG LỄ THẦY CÔ GIÁO LÝ VIÊN DỊP 20.11
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

Đầu thánh lễ, Cha quản xứ tặng hoa chúc mừng và tỏ lòng biết ơn các giảng viên giáo lý trong giáo xứ.
Trong bài giảng lễ Cha xứ nhấn mạnh đến vấn đề giáo dục đức tin, nhân bản Kitô giáo trong hôn nhân và gia đình trong giáo xứ.
 


 

 

Xin Chúa cho các Giáo lý viên

Cuộc sống bình yên, luôn mạnh giỏi

Trao dồi đức mến, cậy, tin

Giúp cho giới trẻ sống yêu Chúa nhiều

 

GIÁO XỨ CẦU KÉ

 


 

Từ khóa:

giáo