Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo xứ Cầu Ké dâng hoa mừng kính Mẹ cuối tháng Mân Côi 2018

Những đóa hoa lòng con kính tiến - Xin mẹ hiền an ủi chở che - Đoàn con Cầu Ké giữ lời - Siêng năng lần hạt mân côi hằng ngày. Vâng lời Mẹ dạy: Hãy ăn năng đền tội – Tôn sùng Mẫu Tâm và siêng năng lần hạt mân côi. Trong tháng Mân Côi, Giáo xứ Cầu Ké đã có những giờ kinh, lần chuỗi mân côi, cầu nguyện xin ơn bình an và hoán cải cho từng gia đình trong giáo xứ.
GIÁO XỨ CẦU KÉ DÂNG HOA
MỪNG KÍNH MẸ CUỐI THÁNG MÂN CÔI 2018
 
Những đóa hoa lòng con kính tiến
Xin mẹ hiền an ủi chở che
Đoàn con Cầu Ké giữ lời
Siêng năng lần hạt mân côi hằng ngày

Vâng lời Mẹ dạy: Hãy ăn năng đền tội –

Tôn sùng Mẫu Tâm và siêng năng lần hạt mân côi
Xem thêm hình

 

          Trong tháng Mân Côi, Giáo xứ Cầu Ké đã có những giờ kinh, lần chuỗi mân côi, cầu nguyện xin ơn bình an và hoán cải cho từng gia đình trong giáo xứ.
 

 

Cha quản xứ đã đến từng gia đình, thăm mục vụ, an ủi những người già, đau bệnh và ban phúc lành đến cộng đồng giáo xứ
 
 

Thật cảm động và đáng noi gương cụ bà Maria Nguyễn Thị Phụng năm nay đã 98 tuổi cũng rời giường bệnh tiến đến gần cộng đoàn để lần hạt tôn vinh Mẫu Tâm Mẹ.


 

Nguyện xin Mẹ nghe đến lời chúng con dâng

Ban cho Giáo xứ Cầu Ké nhiều hồng ân./.


Xem thêm hình

Giáo xứ Cầu Ké

 

 

 

Từ khóa:

mân côi