Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh Thánh lễ Thêm Sức tại giáo xứ Diêm Điền ngày 27.08.2017

Thánh lễ Thêm Sức tại giáo xứ Diêm Điền ngày 27.08.2017


XEM THÊM HÌNH
 
BTTGP
Từ khóa:

n/a