Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo xứ Vĩnh An mừng lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam bổn mạng giáo xứ lần thứ 43 (1975-2018).

Năm nay 24/11/2018 Giáo xứ mừng lễ kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam bổn mạng giáo xứ trong ba ngày: Thứ sáu ngày: 23/11/2018 vào lúc 05h00, thánh lễ vọng tại nghĩa trang GX, cầu nguyện cho các bậc tiền nhân, những con chiên của giáo xứ đã qua đời. Buổi chiều vào lúc 16h30 : Kiệu và hôn xương Thánh. 19h00: Văn nghệ mừng bổn mạng. Thứ bảy 24/11/2018: thánh lễ bổn mạng vào lúc 05h00 và tiệc mừng sau thánh lễ. Chiều 15h00: giao lưu bóng đá hai giáo họ Giuse và Maria, các hội đoàn, thanh niên, thiếu niên trong giáo xứ. Chúa nhật 25/11/2018: 15h00 hội chợ ẩm thực.
Năm nay 24/11/2018 Giáo xứ mừng lễ kính Các Thánh Tử  Đạo Việt Nam bổn mạng giáo xứ trong ba ngày:
Thứ sáu ngày: 23/11/2018 vào lúc 05h00, thánh lễ vọng tại nghĩa trang GX, cầu nguyện cho các bậc tiền nhân, những con chiên của giáo xứ đã qua đời.
Buổi chiều vào lúc 16h30 : Kiệu và hôn xương Thánh.
19h00: Văn nghệ mừng bổn mạng.
Thứ bảy 24/11/2018: thánh lễ bổn mạng vào lúc 05h00 và tiệc mừng sau thánh lễ.
Chiều 15h00: giao lưu bóng đá hai giáo họ Giuse và Maria, các hội đoàn, thanh niên, thiếu niên trong giáo xứ. 
Chúa nhật 25/11/2018: 15h00 hội chợ ẩm thực.

 


Xem thêm hình
 
Giuse Nguyễn Huệ