Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Giáo xứ Ba Ngòi Dâng Mẹ Ngàn Hoa

Tháng 5, tháng Hoa lại về với Giáo hội, cách riêng giáo xứ Ba ngòi, tháng mà đoàn con cái dành riêng để tôn kính và cầu nguyện cùng Mẹ Maria. Sau thánh lễ khai mạc tháng Hoa tại linh đài Đức Mẹ Nhân lành của giáo xứ, nghi thức khai mạc tháng Hoa được diển ra tại 6 giáo họ với sự hiện diện của Cha quản xứ, Cha phụ tá, quý Sr 3 cộng đoàn, ban thường vụ hội đồng mục vụ cùng toàn thể anh chị em trong các giáo họ.

GIÁO XỨ BA NGÒI DÂNG MẸ NGÀN HOA.

Tháng 5, tháng Hoa lại về với giáo xứ, tháng mà đoàn con cái dành riêng để tôn kính và cầu nguyện cùng Mẹ Maria.

Sau thánh lễ khai mạc tháng Hoa tại linh đài Đức Mẹ Nhân lành của giáo xứ, nghi thức khai mạc tháng Hoa được diển ra tại 6 giáo họ với sự hiện diện của Cha quản xứ, Cha phụ tá, quý Sr 3 cộng đoàn, ban thường vụ hội đồng mục vụ cùng toàn thể anh chị em trong các giáo họ.

Từ sau đêm khai mạc của các giáo họ, Mẹ Maria được đón về từng gia đình theo từng liên ái, hằng đêm lời kinh Mân côi dâng Mẹ vang lên khắp nơi trong 6 phường nội thị. Từ xóm biển Trà Long cho tới xóm núi Hàm Rồng, từ phố thị cho tới những ngôi nhà nằm sâu trong những con hẻm, đâu đâu cũng vang lên lời ca tiếng hát tôn vinh Mẹ.

Ngang qua giờ kinh dâng Mẹ, anh chị em trong các lien ái, giáo họ đã sống gần nhau hơn, hiểu và cảm thông với nhau hơn để cùng giúp nhau vững bước trên hành trình bước theo Chúa và làm chứng nhân cho Người trong thành phố mà đa phần là những anh chị em chưa biết Chúa.

Lạy Mẹ Maria, xin Mẹ luôn đồng hành cùng anh chị em chúng con, xin Mẹ đến và ở lại trong từng ngôi nhà của chúng con để chở che, an ủi và làm chổ dựa cho chúng con hôm nay và mãi mãi,

Đaminh Đinh Trọng Bình


Xem thêm hình

Từ khóa:

tháng hoa