Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hội đồng Mục vụ giáo xứ hai giáo hạt Cam Ranh và Cam Lâm tĩnh tâm Mùa Chay năm 2018.

Sáng ngày 11 tháng 3 năm 2018, tại nhà thờ giáo xứ Hòa Yên, hơn 300 thành viên hội đồng mục vụ giáo xứ nhiệm kỳ 2018-2022 của 23 giáo xứ trong 2 giáo hạt Cam Ranh và Cam Lâm đã tham dự ngày tĩnh tâm mùa chay năm 2018. Chủ trì ngày tĩnh tâm của anh chị em trong 2 giáo hạt là quý Cha hạt trưởng và Cha đặc trách hội đồng mục vụ hạt Cam Lâm. Phụ trách giảng thuyết cho ngày tĩnh tâm là Cha Dom Nguyễn Công Đắc.

HỘI ĐỒNG MỤC VỤ GIÁO XỨ HAI GIÁO HẠT CAM RANH VÀ CAM LÂM TĨNH TÂM MÙA CHAY NĂM 2018.

Sáng ngày 11 tháng 3 năm 2018, tại nhà thờ giáo xứ Hòa Yên, hơn 300 thành viên hội đồng mục vụ giáo xứ nhiệm kỳ 2018-2022 của 23 giáo xứ trong 2 giáo hạt Cam Ranh và Cam Lâm đã tham dự ngày tĩnh tâm mùa chay năm 2018.

Chủ trì ngày tĩnh tâm của anh chị em trong 2 giáo hạt là quý Cha hạt trưởng và Cha đặc trách hội đồng mục vụ hạt Cam Lâm. Phụ trách giảng thuyết cho ngày tĩnh tâm là Cha Dom Nguyễn Công Đắc.

Sau phần giảng tĩnh tâm của  Cha giảng thuyết, anh chị em hội đồng mục vụ giáo xứ đã trình bày các tham luận về mối tương quan của gia đình và xã hội, những đóng góp của gia đình công giáo trong đời sống xã hội hôm nay.

Ngang qua thánh lễ do Cha hạt trưởng Cam Lâm chủ tế, cùng đồng tế có Cha hạt trưởng Cam Ranh và quý Cha trong hai giáo hạt, Cha PM Nguyễn Xuân Dũng đã mời gọi quý chức trong hội đồng mục vụ giáo xứ, những người được Chúa chọn để hợp tác cùng quý Cha quản xứ biết sống đời sống cầu nguyện, mỗi thành viên hội đồng mục vụ phải trở thành một cuốn Tin Mừng qua việc sống lời Chúa và sống thân tình mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể qua việc chuyên chăm thờ phượng Thiên Chúa hằng ngày.

Nguyện xin Thiên Chúa ban cho anh chị em hội đồng mục vụ giáo xứ trong hai giáo hạt Cam Ranh và Cam Lâm  sức khỏe, lòng nhiệt thành để phục vụ công việc tại các giáo xứ, làm cho bầu khí tại các giáo xứ ngày thêm  thăng tiến ngõ hầu làm Vinh Danh Thiên  Chúa  trong môi trường xã hội hôm nay .

Đaminh Đinh Trọng Bình. BTT GP

Xem thêm hình