Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh thánh lễ Minh Niên tại giáo xứ Phú Phong

Hình ảnh thánh lễ Minh Niên tại giáo xứ Phú Phong (2018)

Xem thêm hình ảnh

VIDEO VŨ KHÚC TẠ ƠN
 
Tác giả bài viết: Gx Phú Phong
Từ khóa:

n/a