Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh Đức Giám Mục Giáo phận ban bí tích thêm sức tại Giáo xứ Nghĩa Phú, vào lúc 14g30, ngày 29/7/2017

Hình ảnh Đức Giám Mục Giáo phận ban bí tích thêm sức tại Giáo xứ Nghĩa Phú, vào lúc 14g30, ngày 29/7/2017Xem thêm hình ảnh

 
Từ khóa:

n/a