Toà Giám mục Nha Trang 22 Trần Phú - HT 42 - Tp. Nha Trang - Khánh Hoà - Đt. (84) 58.3523842 - Fax (84) 58.3522494
Rss Feed

Hình ảnh Đức Cha Giuse ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Xuân Ninh ngày 20/08/2017

Đức Cha Giuse ban Bí tích Thêm Sức tại giáo xứ Xuân Ninh ngày 20/08/2017XEM THÊM HÌNH
 
BTTGP
Từ khóa:

n/a